กลับมาตรวจสอบเร็ว ๆ นี้

WeCiE พัฒนาขึ้นจากความต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและสามารถมีปฎิสัมพันธ์ที่แท้จริง สำหรับผู้คนที่จะสร้างและแลกเปลี่ยนเครือข่ายซึ่งกันและกัน ถกแนวความคิด โพสต์คำถามและแบ่งปันความรู้ วิสัยทัศน์และวิธีการให้แก่กันและกัน.    เพราะว่างานของสตรีสีผิวถูกปิดบังและได้รับการรับฟังน้อยกว่า  ฟอรั่มแห่งนี้จึงถูกขับเคลื่อนจากเสียงของสตรีผิวสีที่มีวิธีการ มีความรู้และมีประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษ ให้เกิดแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยน  การแบ่งปัน สร้างการยอมรับ และรวบรวมหนทางที่จะยกระดับการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้นำของสตรีผิวสีที่ทำงานด้านความรุนแรงอันเนื่องมาจากบทบาทชายหญิงในพื้นที่ที่มีภาวะฉุกเฉิน  ในต่อไปภายหน้า       ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านนี้มีหลายทศวรรษแล้ว หรือเข้าสู่งานนี้เพียงไม่นาน  เราขอต้อนรับคุณสู่เครือข่ายสตรีผิวสีที่ทำงานในภาวะฉุกเฉิน
 

ฟอรั่มแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ดังนั้นคุณสามารถเข้าร่วมโพสต์แสดงความคิดเห็นของคุณได้  เรามีกฎเพียงข้อเดียว “เอื้อเฟื้อและอดทน”

เอื้อเฟื้อและอดทน

ฟอรั่มนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ เรามีกฎเพียงข้อเดียวคือ ขอให้อดทนและเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน เพราะว่าเรามาจากต่างที่ ต่างวัฒนธรรมและมีวิธิคิดด้านสิทธิสตรีที่ต่างกัน ดังนั้นมีเพียงเครือข่ายที่เข็มแข็งเท่านั้น ที่จะยึดเหนี่ยวเราไว้ไม่ให้แตกแยะแม้จะมีทัศนะที่หลากหลายและมีความเห็นไม่ตรงกัน

close-up-beautiful-young-black-woman-smi
female-indian-friends-mobile-concept-P9N

อะไรที่จะทำให้คุณถูกบล๊อก?

ตราบใดที่เราเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ยินดีที่จะรับฟังกันและกันแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม และถ้าเราทุกคนมุ่งมั่นช่วยกันไม่สร้างการแบ่งแยก ก็จะไม่มีใครถูกบล็อกออกจากฟอรั่มนี้

senior-woman-using-laptop-to-connect-wit

Are you a woman of colour addressing violence against women and girls in humanitarian contexts?

Sign Up Coming Soon

คู่มือการใช้ฟอรั่ม

หลักปฏิบัติ

©2020 by WeCiE.